Coöperatieve vereniging CRMmail u.a.
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Coöperatieve vereniging CRMmail u.a. (KvK 64920070), hierna aan te duiden als Dagelyks Communicatie.

Dagelyks Communicatie verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken. Dit privacy beleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Dagelyks Communicatie verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op onze website voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper, het ontvangen van extra tips na het lezen van onze blog of bij het inschrijven voor een van onze kennissessies. Wanneer je je jezelf hiervoor registreert vragen wij je om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Dubbele opt-in voor mailingen
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen.

Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:

 • Factuur- en betaalgegevens


Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van relevante mailingen om je bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Dagelyks Communicatie of over aankomende workshops en trainingen. Maar ook bijvoorbeeld om je te vragen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze software door je te helpen met supportvragen.
 • Om onze dienstverlening en e-mailmarketingsoftware te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te kunnen communiceren via onze software en andere kanalen.
 • Om je vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om te factureren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 2. Wettelijke verplichtingen;
 3. Toestemming van de gebruiker;
 4. Gerechtvaardigde marketingbelangen van Dagelyks Communicatie.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens worden je gegevens voor langere tijd bewaard om je gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met jou uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Het gebruik van Cookies
Naast het gebruik van functionele cookies voor het onthouden van loginnaam of instellingen, maar ook voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, wordt op onze websites ook gebruik gemaakt van tracking cookies met als doel om jouw surfgedrag te kunnen analyseren in Google Analytics. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met jou of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Wanneer je het hier niet mee eens bent sta je in je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe je dit precies kunt doen.

Gegevens inzien en/of corrigeren
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren. Dit kun je heel eenvoudig doen door de ‘Wijzig je profiel’ link te gebruiken die je onderaan onze mailingen vindt. Wanneer je dit doet kun je alle persoonsgegevens zien die verwerkt zijn in ons systeem en heb je direct de mogelijkheid om hier wijzigingen in aan te brengen.

Naast deze optie kun je ook altijd kiezen voor het indienen van een verzoek tot inzage via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Toestemming intrekken of bezwaar maken
Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dagelyks Communicatie.

Dit kun je doen door een verzoek in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Gegevens verwijderen
Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen.

Dit kun je wederom doen door een verzoek in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en hierom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij hier direct op kunnen handelen.

Identificatie
Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie te vragen van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Wijzigingen
Dagelyks Communicatie houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 3 april 2018.

Contactgegevens
Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Coöperatieve vereniging CRMmail u.a.
Dr. van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

Telefoon: 038 – 200 15 00
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.