Op welke school zit jij eigenlijk?
Als kinderen ouder worden, krijgen ze meer belangstelling voor de wereld om hen heen. Voor Saxion Progressive Education is dat de aanleiding een boek uit te geven over de achtergronden van het daltononderwijs. Het is geschreven voor basisschoolleerlingen van de bovenbouw. Op een speelse wijze laat onderwijsdeskundige en auteur René Berends ze kennismaken met alle aspecten van dit onderwijs. Dagelyks Communicatie verzorgde de vormgeving van het boek.