Kopij

Is er verschil tussen copy en kopij? In beide gevallen is het tekst die is bedoeld om gepubliceerd te worden. In de marketingcommunicatie is het evenwel gebruikelijk om over copy te spreken, daar hebben ze immers een copywriter voor. In de journalistiek is echter het woord kopij op zijn plaats. Wil je hippe taal spreken, gebruik dan het woord content. Hoewel dat meer is dan alleen de tekst. Bij content hoort ook beeld en beleving. Kopij, copy, content. Wat je ook wilt, je krijgt het bij

 Dagelyks