Content

Content is inhoud. In de media verwijst het woord ook naar een ervaring. Altijd gericht op een eindgebruiker of het publiek. Meer in het bijzonder is content nader bewerkte informatie, vaak digitaal aangeboden, geschikt gemaakt voor een specifieke doelgroep. Vaak ook als antwoord op een online gestelde vraag. 

Het idee is dat je door voortdurend aanbieden van nieuwtjes, weetjes en actuele informatie consumenten helpt op weg naar hun doel c.q. aankoop. Dit heet een customer journey. Daarvoor gebruik je onder andere nieuwsbrieven, blogs en webteksten. 

De bedoeling is dat de lezer jou ervaart als een betrouwbare en onafhankelijk bron en er een vertrouwensband ontstaat. Daardoor zal deze bezoeker ook anderen over over jou informeren. Dit leidt dan tot nieuwe leads en klanten. De diverse verwijzingen zijn goed voor jouw zoekresultaten in Google. Kortom, het behendig inzetten van content is goed voor de kassa.   

In de wereld van marketing en media is content een geliefd woord, dat vaak wordt gebruikt  als oplossing voor elk marketing- of communicatievraagstuk. Toch hangt rond het woord content altijd een zweem van onduidelijkheid, zoals bij de begrippen ‘duurzaam’ of ‘whitepaper’. Vraag aan twee mensen wat deze woorden precies betekenen en de kans is groot dat je verschillende antwoorden krijgt. Wil je duidelijkheid over de toepassing van content en wat je ermee kunt bereiken, informeer dan bij 

Dagelyks