Hoezeau reclametaal?

Je zoekt een reclamebureau. Of zoek je een reclame buro? Iedereen weet wat je bedoelt, maar de spelling van het woord verschilt. Gebruik je c, k, o of eau? Schrijf je het woord aaneen, met een spatie of een koppelteken? Je kunt het woord schrijven zoals je wilt. Reclame buro. Reklamebureau. 

De Nederlandse Taalunie is de baas van onze taal, dat is in de Spellingwet (zonder s) vastgelegd. De overheid en het onderwijs zijn verplicht zich daaraan te houden. Ieder ander mag een woord noteren hoe hij of zij wil. Ook reclamemakers. Je wordt niet op de bon geslingerd. 

Het spel met de spelling
Reclametaal moet een vooropgezet doel bereiken. Daarvoor gebruik je woorden die er bij de lezers ingaan als koek. Zodra een woord de aandacht op zichzelf vestigt, leidt dat van de boodschap af. Dat is toch een spelfout?, denkt de lezer dan en vergeet wat je vertellen wilt. Houd je dus maar beter aan de officiële spelling. Tenzij je een speciaal effect wilt bereiken. Zoals Dagelyks. 

 

hoezeau dagelykscommunicatie